L’ETAPE

Concept

ดีไซน์ Key Visual งานปั่นจักรยาน 140 km L’ETAPE By LE TOUR DE FRANCE พังงา 2018
ใน Concept แหล่งท่องเที่ยว จังหวัด พังงา ที่ปั่นผ่านจุดสำคัญของพังงา
Website L’ERAPE THAILAND โดยสามารถสมัครผ่านเว็ปไซต์ได้โดยตรง

Creative Design Online

คิดโครงสร้างตัวเว็ปไซต์ให้ใช้งานง่าย แนะนำการจัดหมวดหมู่สินค้าให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งาน เพิ่มดีไซน์ให้เกิดมูลค่ากับสินค้า ด้วยดีไซต์ที่โดดเด่น วางแผน Online Marketing เช่น
Google Adwords, Facebook Ads และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า ด้วยการแสดงผลบนมือถือ
(Responsive Web Design)

 


 

ออกแบบ ดีไซน์ เว็บไซต์ ออกแบบ keyvisual โปสเตอร์ ในสื่อโฆษณา ออนไลน์ เว็บสำเร็จรูป

หมวดหมู่ : Creative ProjectOther
Tags : Event Design